Projektová dokumentace

Vypracování kompletní projektové dokumentace pozemních staveb (rodinných a bytových domů, garáží, skladů, přístřešků a pod.)

  • pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby
  • pro provedení novostaveb i rekonstrukcí starších objektů
  • pro pasportizaci staveb (zaměření a zakreslení stávajícího stavu)
  • pro zateplení domů a renovaci otopných systémů, včetně dokumentace pro dotační program "Zelená úsporám"
  • včetně požárně bezpečnostního řešení, průkazu energetické náročnosti, protiradonové ochrany, výškopisného zaměření pozemku, rozpočtu stavby

Proč vybrat právě nás?

24 let praxe v oboru, rozsáhlý archiv realizovaných staveb, dlouhodobá vazba na kooperující firmy a jednotlivce